ساختار سازمانی


ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


  • ریاست سازمان
   • شورای عالی هواپیمایی کشوری
   • کمیته امنیتی حفاظتی هواپیمایی
   • حراست
   • دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت
   • دفتر ریاست و روابط عمومی
   • دفتر بررسي سوانح و حوادث
   • دفتر ايمني
   • معاونت استاندارد پرواز
    • دفتر عملیات پرواز
    • دفتر صلاحيت پرواز
    • دفتر گواهینامه هاي پرسنل هوانوردي
   • معاونت هوانوردی و امــور بین الملل
    • دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی
    • دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی
    • دفتر امور حقوقی و بین الملل
   • معاونت توسعه مدیریت و منابع
    • دفتر برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه
    • اداره کل امور کارکنان و پشتیبانی
    • اداره کل امور مالی و ذیحسابی
    • دفتر فن آوری اطلاعات و بررسی های آماری


موردی برای نمایش وجود ندارد.
معرفی فالیتهای سازمان هواپیمایی کشوری
وظايف سازمان هواپيمايي كشوري كه به مثابه نماينده دولت در جهت اعمال حاكميت در صنعت حمل و نقل هوايي كشور است به شرح زير مي باشد:
 •  سياستگذاري و برنامه ريزي و تعيين خط مشي هاي فن، اقتصادي، بازرگاني بين المللي حمل و نقل هوايي كشور.
 • سياستگذاري و برنامه ريزي در مورد نوع، تعدد جايگاه دستگاه هاي ناوبري و كمك ناوبري و ارتباطي در فرودگاه ها و نظارت بر عملكرد فرودگاه ها
 • سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه آموزش و تربيت پرسنل متخصص هواپيمايي براي كليه موسسات هواپيمايي
 • سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مخابراتي و صدور دستورالعمل هاي مربوط به امور مخابرات و مبادله پيام ها و دستگاه هاي مورد نياز در فرودگاه ها
 • برنامه ريزي در خصوص برقراري سيستم هاي برق اضطراري و روشنايي باندها و نظارت بر نصب و بهره برداري صحيح از سيستم ها و تجهيزات مربوطه.
 •  صدور دستورالعمل هاي مورد نياز در امور امنيتي زميني، آتش نشاني و آموزشي پرسنل و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • تدوين استاندارد پرواز، نظارت بر شركت هاي هواپيمايي از نظر تاييد صلاحيت و رعايت نكات و استانداردهاي ايمني و صدور گواهينامه ها و تدوين و تنظيم مقررات مربوطه.
 • تنظيم و تدوين مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به كنترل فضاي كشور و صدور اجازه پرواز و جلوگيري از آن و نظارت بر واحدهاي مراقبت پرواز فرودگاه ها
 • تاييد انواع هواپيماهايي كه مي توانند در ايران به فعاليت حمل و نقل هوايي بپردازند.
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
برچسب‌ها
موردی وجود ندارد.