ثبت و پلاک پهپاد حقیقی


  • {{value}}
01- نوع فرم را انتخاب کنید.
02- نام (First Name) را بنویسید. 02- نام (First Name) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
03- نام خانوادگی (Last Name) را بنویسید. 03- نام خانوادگی (Last Name) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04- نام پدر را بنویسید. 04- نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
05- کد ملی را بنویسید. 05- کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 05- کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
06- شماره موبایل (ترجیحا خط دائمی و به نام شخص) را بنویسید. 06- شماره موبایل (ترجیحا خط دائمی و به نام شخص) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
07- وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
08- وضعیت خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
10- میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
11- رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. 11- رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
12- آدرس پستی محل سکونت را بنویسید. 12- آدرس پستی محل سکونت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
13- آدرس پستی محل کار را بنویسید. 13- آدرس پستی محل کار را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
15- شرکت سازنده پهپاد را انتخاب کنید.
16- نام مدل پهپاد را انتخاب کنید.
17- عکس پهپاد را انتخاب کنید.
18- آیا پهپاد دوربین دارد؟ را انتخاب کنید.
19- شماره سریال پهپاد را بنویسید. 19- شماره سریال پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

20- عکس پهپاد به نحوی که شماره سریال آن مشخص باشد را انتخاب کنید.
21- رنگ پهپاد را انتخاب کنید.
22- وزن پهپاد را بنویسید. 22- وزن پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
23- بارگذاری تصویر عکس پرسنلی را انتخاب کنید.

عکس رنگی زمینه سپید که از تاریخ گرفتن آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد.

24- بارگذاری تصویر روی کارت ملی را انتخاب کنید.
25- بارگذاری تصویر پشت کارت ملی را انتخاب کنید.
26- بارگذاری اسکن رنگی صفحه نخست شناسنامه را انتخاب کنید.
27- بارگذاری اسکن رنگی صفحه ازدواج شناسنامه را انتخاب کنید.
28- بارگذاری اسکن رنگی صفحه توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.
29- بارگذاری تصویر گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.
30- تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط را انتخاب کنید.

در صورتی که بیش از یک مورد است، می توانید همه را در یک پوشه قرار داده و سپس rar نمایید.

31- بارگذاری تصویر نمای بالای پهپاد را انتخاب کنید.
32- بارگذاری تصویر نمای رو به روی پهپاد را انتخاب کنید.
33- بارگذاری تصویر شماره سریال پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

34- بارگذاری تصویر شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

35- بارگذاری تصویر اسناد و مدارک خرید پهپاد را انتخاب کنید.

فاکتور خرید یا فیش پرداختی و یا مبایعه نامه. همچنین می توانید همه مدارک را در یک پوشه قرار دهید و rar نمایید.

36- بارگذاری تصویر قبض برق یا تلفن محل سکونت را انتخاب کنید.
37- بارگذاری تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت را انتخاب کنید.
38- بارگذاری تصویر خلبان با پرنده و رادیو کنترل را انتخاب کنید.
39- امضا پیش نویس مقررات بهره برداری از وسایل پرنده بدون سرنشین نظامی را انتخاب کنید.

جهت دانلود فرم از لینک زیر استفاده نمایید و پس از چاپ صفحه نخست آن را امضا و بارگذاری نمایید.
https://www.pahpadha.com/cad-9002/


کمی صبر کنید...